Nyheter

Styre/organisasjon

Organisasjon:
Egersunds Idrettsklubb, forkortet og kjent på lokalplanet som EIK, er et av Rogalands største idrettslag med sine nesten 1.300 medlemmer. EIK er et fleridrettslag og driver, foruten med fotball, også med håndball og fri-idrett.
Et hovedstyre leder klubben, men hver avdeling har også et eget styre slik at de i stor grad framstår som selvdrevne enheter. Daglig leder, ansatt i 100 % stilling, koordinerer og styrer den daglige driften av fotballavdelingen.

Hjertet i klubben er vårt eget klubbhus som ligger i tilknytning til den kommunale Idrettsparken. I tillegg foregår det klubbaktivitet i Egersundshallen (håndball), samt på forskjellige andre fotballbaner i kommunen.

EIKs fotballstyre 2014:
Leder : Per Trygve Årstad
Nestleder : Espen Andersen
Styremedlem/Økonomi : Anita Lindø
Styremedlem/Sekretær : Marianne Bakken
Styremedlem : Bjørn Even Karlsen
Styremedlem : Jan Eric Wetteland
Styremedlem : Karin Mannes Ege
Styremedlem : Bernt Blitzner

Ansatte i klubben:
Daglig leder: Kenneth Nygaard Andersen
Integreringskonsulent/FFO-medarbeider/spillerutvikler: Owe Salvesen
Hovedtrener: Bengt Sæternes
Ansatte på FFO: Marit Nygaard Andersen, Ellen Lorentzen, Else Melhus og Kjell Johannessen