Nyheter

Adelskalenderen A-laget

Listene under er tatt fra boka "Guttene fra E-I-K" og oppdatert sommeren 2004 etter at noen
protokoller fra slutten av 1960-tallet kom til rette. Lista er dessuten oppdatert t o m
sesongen 2011 for de spillerne som fremdeles er aktive. For en fullstendig alfabetisk liste
over alle spillere som har spilt A-kamper for EIK, trykk her

Spiller – Kamper – Spilte for EIK

Stian Stapnes Hunnestad - 450 - (1997-2012)
Jan Kjell Skulstad - 441 - (1975-1992)
Arnt Ove Ivesdal - 434 - (1997-2011)
Rune Eik - 428 - (1995-2011)
Bjørn Larsen - 424 - (1980-1991)
Atle Tveit - 392 - (1985-2007)
Oddvar Olsen - 368 - (1995-2011)
Stein Erik Koldal - 364 - (1990-2007)
Vidar Nodland - 363 - (1998-2012)
Gunnar Storm Nielsen - 356 - (1966-1981)
Asle Sirevåg - 345 - (1994-2012)
Hans Jonny Skåtøy - 340 - (1986-2005)
Kåre Skogen - 338 - (1976-1989)
Hans Helvig - 330 - (1952-1967)
Magnus Salvesen - 326* - (1928-1952)
Olaf Hovland - 302 - (1975-1989)
Bjørn Reidar Berentsen - 289 - (1957-1975)
Arve Sandve - 280 - (1975-1985)
Tor Tollefsen - 278 - (1966-1979)
Karl Johan Tuen - 277 - (1971-1980)
Arne Svindland - 276 - (1954-1968)
Per Arne Larsen Berge - 274 - (1986-1994)
Jan Eric H Wetteland - 290 - (1997-2012)
Arne Magnar Sleveland - 262 - (1994-2004)
Espen Furuløkken - 260 - (1990-2005)
Harry Myklebust - 259 - (1975-1987)
Kjell Iversen - 253 - (1975-1989)
Jan Petter Rasmussen - 244 - (1963-1979)
Børge Hansen - 239 - (1999-2010)
Erik Hestnes Sæstad - 237 - (1980-1990)
Egil Jacobsen - 234* - (1928-1947)
Arne Iversen - 229 - (1948-1962)
Terje Jørgensen - 225 - (1955-1967)
Reidar Stokkeland - 219 - (1968-1981)
Gunleif Olsen - 218* - (1929-1948)
Johannes Dubland - 218 - (1956-1966)
Gunnar Eriksen - 217 - (1979-1991)
Wilhelm Olsen - 217 - (1958-1975)
Bjørn Peder Bjørkeland - 216 - (1985-1991)
Arild Nærem - 212 - (1980-1996)
Roger Lagård - 212 - (1997-2005)
Espen Rasmussen - 211 - (2004-2012)
Espen Nilsen - 210 - (1988-1997)
Olaf Omdal - 209 - (1971-1979)
Alf Hetland - 203 - (1979-1985)
Arild Nodland - 201 - (1999-2012)
Richard Zahl Larsen - 201 - (1973-1980)
Kristian Koldal - 200 - (2006-2012)
Ivar Nilsen - 200 - (1953-1967)
Leif Stokkeland - 192 - (1951-1964)
Frode Tengs Lorentzen - 190 - (1980-1988)
Steinar Helleren - 188 - (1960-1972)
Askild Hagen - 177 - (1965-1983)
Svein Harald Vigrestad - 175 - (1982-1996)
Egil Eriksen - 170 - (1979-1985)
Terje Steinskog - 165 - (1987-1993)
Lars Arne Stavnheim - 164 - (1994-2007)
Petter Nodland - 163 - (1935-1950)
Sigmund Strømstad - 163 - (1950-1960)
Martin Håland - 162 - (2005-2012)
Jostein Kvernes Salvesen - 159 - (2001-2012)
Håkon Lædre Jr - 157 - (1994-2001)
Jonas Mong - 155 - (2006-2010)
Gunleif Karlsen - 150 - (1931-1945)
Christian Carlsen - 149* - (1920-35)

* cirkatall - nøyaktig tall foreligger ikke.

Spiller – Mål – Spilte for EIK

Flest scoringer:

Jan Kjell Skulstad - 241 - (1975-1992)
Gunnar Storm Nielsen - 196 - (1966-1981)
Egil Jacobsen - 165* - (1928-1947)
Hans Jonny Skåtøy - 159 - (1986-2005)
Stian S Hunnestad - 155 - (1997-2012)
Johannes Dubland - 152 - (1956-1966)
Bjørn R Berentsen - 133 - (1957-1975)
Kåre Skogen - 128 - (1976-1989)
Martin Håland - 102 - (2005-2012)
Karl Johan Tuen - 100 - (1971-1980)
Rune Eik - 94 - (1995-2011)
Espen Rasmussen - 92 - (2004-2012)
Leif Stokkeland - 67 - (1951-1964)
Anders Egebakken - 64 - (1948-1955)
Aage Storm Nielsen - 63 - (1938-1951)
Svein Harald Vigrestad - 62 - (1982-1996)
Kjell Garpestad - 61 - (1985-1997)
Gunleif Karlsen - 58 - (1931-1945)
Stein Erik Koldal - 56 - (1990-2007)
Mathias Kvåle Perttamo - 55 - (2008-2012)
Per Arne Larsen Berge - 53 - (1986-1994)
Åge Hetland - 52 - (1953-1962)
Bengt H Sæternes - 51 - (1991-1994)
Christian Carlsen - 50* - (1920-1935)
Jan Petter Rasmussen - 50 - (1963-1979)
Jørgen Carlsen - 49 - (1951-1959)
Oddvar Olsen - 47 - (1995-2008)
Bjørn Larsen - 45 - (1980-1991)
Kim Morten Vamråk - 44 - (2001-2009)
Kai Ove Stokkeland - 43 - (1995-1997)
Arne Magnar Sleveland - 43 - (1994-2004)
Leif Omdal - 42 - (1939-1951)
Ronny Arntsen - 41 - (1992-2002)
Ivar Nilsen - 40 - (1953-1967)
Jan Eric Torres Gløpstad - 39 - (2003-2012)
Gunnar Eriksen - 38 - (1979-1991)
Steinar Helleren - 36 - (1960-1972)
Frode T Lorentzen - 36 - (1980-1988)
Olaf Omdal - 33 - (1971-1979)
Gunleif Olsen - 31* - (1929-1948)
Stian Sleveland - 30 - (2010-2012)
Annfinn Nielsen - 30 - (1975-1980)
Arve Sandve - 30 - (1975-1985)
Bjørn Peder Bjørkeland - 30 - (1985-1991)
Egil Eriksen - 29 - (1979-1985)
Asle Sunde - 29 - (1992-1993)
Kristian Koldal - 28 - (2006-2012)
Torfinn Hadland - 28 - (1958-1964)
John Tuen - 28 - (1969-1980)
Kim Josef Haaland - 27 - (2006-2012)
Sigmund Strømstad - 27 - (1950-1960)
Ove Tengesdal - 27 - (1980-1987)
Hans Kristian Mong - 27 - (1982-1984)
Kurt Waldeland - 26 - (1950-1963)
Reidar Omdal - 26 - (1959-1972)
Einar Lædre - 26 - (1967-1976)
David Gordon - 26 - (1981)
Lars A. Stavnheim - 26 - (1994-2006)
Leif Nygård - 25 - (1965-1968)
Knut Skeie Solberg - 25 - (2000-2002)
Johan Salvesen - 24* - (1927-1938)
Kaare Tronitz Refsland - 21* - (1928-1938)

* sannsynligvis en god del flere scoringer i og med at mange målscorere er ukjent i den perioden de spilte.